Köszönti a Gyöngyvirág Óvoda!

"A gyökerek persze nem látszanak, de azok tartják a fát."

Intézményünk története

A Székesfehérvári GYÖNGYVIRÁG ÓVODA-Kindergarten Maiglöckchen (elődintézményei Pozsonyi úti Óvoda – Gyöngyvirág Óvoda) a gazdag történelmi múlttal rendelkező nagyváros – Székesfehérvár – kertvárosi részén helyezkedik el. A négyes csillag alakzatú épülettömböt egyhektárnyi zöldövezet fogja körbe. Funkcionális feltételrendszerünk az óvodáskorú gyermekek korszerű és igényes ellátásához kiválóan alkalmas.  Gyermekcsoportjaink összetételét, egzisztenciális és szocio-kulturális hátterét, a kertváros, a vállalatok, a német nemzetiségi óvoda funkciója határozzák meg.

Napjainkban 13 gyermekcsoportban szolgálhatjuk az egyre hangsúlyozottabb jelentőségű óvó – védő és kompenzáló nevelésügyet.

A nevelőtestület egy része évtizedek óta óvodánk elhivatott pedagógusa. Valamennyien felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A minőségi munka, a szakmai megújulás fontos szerepet tölt be a nevelőtestület törekvéseiben. Kvalitást tekintve többen rendelkeznek másoddiplomákkal, valamint szakirányú oklevelekkel  illetve középfokú, felsőfokú nyelvvizsgákkal.

Adottságainkat kihasználva és kamatoztatva intézményünk aktív részese Székesfehérvár város óvodapedagógiai, szakmai életének.

Óvodánk mai stílusát sajátos és változatos előzmények határozzák meg:

 • 1992 óta nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezünk,
 • 1998 – 2003. időszakban a SOCRATES COMENIUS I. program európai mércéjű pályázatának folyamatos elnyerésével – mint a magyar óvodapedagógia népszerűsítői – a nemzetközi szakmai vérkeringésbe is bekapcsolódtunk – a nemzeti óvodapedagógiai tradíciók, ill. környezetvédelmi témákban,
 • 2000-től német nemzetiségi csoportokat indítottunk be a városi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére
 • 1997 óta intézményünk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának tagja, ill. 2000. évtől megyei bázisintézménye,
 • 2004 óta „Madárbarát Óvoda” cím birtokosai vagyunk,
 • 2005-2007-ig 4 csoporttal elsőként vettünk részt a HEFOP. 2004/3.1.2. TIOK Fejér megyei tesztelő óvodájaként – mint konzorciumi tag – a kompetencia alapú óvodai nevelés metódusának kipróbálásában.
 • 2007-től már (7) csoportunkban a kompetencia alapú pedagógia segítségével, annak újszerű őselem témái – tűz, víz, levegő, föld – beillesztésével dolgozunk. Ennek megfelelően az éves tervezés hagyományos –évszak és ünnephangsúlyos- témáit kibővítettük, ami úgy a magyar, mint ahogy a német nyelven is, lényeges változtatást eredményezett pedagógiánkban,
 • 2008-ban, 2011-ben, 2014-ben elnyertük a „Zöld Óvoda” minősítést
 • 2010 tavaszán sikeresen pályáztuk meg a „Jó gyakorlat”-i intézmény pozíciót 3 tárgykörben: 1. Komplex egészségnevelés óvodáskorban 2. Ökológiai szemlélet megalapozásának gyakorlata 3. Idegen nyelvi játszók az óvodában – kapcsolódóan kidolgoztuk a segédkönyveket és a bemutató anyagokat,
 • 2010 decemberében e feltétel meglétének köszönhetően: sikeresen vettünk részt a Referencia Intézményi előminősítésben 2 területen: 1. Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, 2. Öko – óvodai és egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó referenciahely,
 • Ennek eredményeként nyertük el a TÁMOP -3.1.7-11/2 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című fejlesztést.
 • 2013-ban óvodánk csatlakozott a Fejér Megyei Rendőrkapitányság Ovi-Zsaru Programjához
 • 2013-ban a székesfehérvári Szent István Emlékév tiszteletére egy útikalauzt és munkafüzetet készítettünk az óvodásoknak „Barangolás Székesfehérváron a királyok városában” címmel.
 • 2015. „ Receptkönyv” – közös produktum a 40. Jubileumi év tiszteletére,
 • 2015-ben óvodánk elnyerte a „Virágos Magyarországért” címet
 • 2017-ben elnyertük az „Örökös Zöld Óvoda” címet
 • 2023-ban A Föld bajnokai pályázaton „Madárkert az óvodában” projekttel díjazottak lettünk

26 óvodapedagógus, 13 dajka, 5 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár, 2 udvaros

13 csoportban működünk

320 gyermkekről gondoskodunk