Német nemzetiségi nevelés

Német nemzetiségi nevelés

A székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére 2000 óta folyik német nemzetiségi nevelés az óvodában. A maci és mókus gyermekcsoport mindennapi életében valósul meg, ahol német nemzetiségi végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok irányításával folyik a kétnyelvű nevelés.  Ezekben a csoportjainkban a gyermekek már az óvodai élet első perceitől folyamatosan találkoznak a német nyelvvel, melynek hatására kialakul náluk a hallás utáni megértés.

A német nemzetiségi nevelésnél célunk, hogy a kisgyermekeknél felkeltsük a nyelvtanulás örömét, a gátlások nélküli beszédképesség fejlesztését és a beszédkészségüket elősegítsük. Az identitás erősítését is fontosnak tartjuk a gyermekek nevelésében (hagyományápolás, német nemzetiségi rendezvényeken részvétel, fellépések).

Fontosnak tartjuk a  német nyelvi kínálat sokszínűségét, melyeket dalosjátékokkal, versekkel, mondókákkal, mesékkel, és ezek variációival lehet elérni. Természetesem a német témák feldolgozását a magyar nyelvű anyagok előzik meg.

Kiemelt programok:

  • Márton nap
  • Német nemzetiségi találkozó
  • Megyei német nemzetiségi nap