Logopédia

Gyakran ismételt kérdések

A Gyöngyvirág Óvodában az úgynevezett alapellátás körébe tartozó logopédiai feladatokat a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye látja el.

A Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézményének munkatársa.  A Szakszolgálat törekszik az állandóság biztosítására, így a Gyöngyvirág óvoda Berényi térfelén 2007 szeptemberétől, míg a Pozsonyi térfelén 2015 szeptemberétől Tóthné Négyesi Ágnes logopédus végzi a feladatellátást.

Rövid bemutatkozása:

Két egyetemista fiú gyermekem van. 2000-ben végeztem az ELTE Gyógypedagógiai Tanári Karán logopédusként, majd 2002-ben egyetemi oklevelet szereztem az ELTE Bölcsészettudományi karán. Később Mentortanár lettem, majd szakvizsgát, illetve minősítő vizsgát tettem. Jelenleg Mesterpedagógus vagyok.

Email: gyongyirag.logopedia@gmail.com

Telefon: 30-243-2378

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013-as EMMI rendelet 25 § (3) bekezdése alapján a gyermek beszéd- és nyelvi fejlettségének vizsgálatára a logopédia ellátás keretében szervezett szűrővizsgálat kapcsán kerül sor. Az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.

A Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat logopédusainak munkáját az Intézményi Protokoll szabályozza. Az ott megfogalmazottak értelmében az ötödik életévüket betöltött gyerekek szűrővizsgálata a tanév során tömbösítetten, két időpontban történik:

  • május végén -június elején
  • illetve szeptemberben

Az 5 éves korú gyermekek szűrővizsgálatának fő szervezési eleme a gyermekek születési dátuma. Kizárólag az ötödik életévüket betöltött gyermekek vehetnek részt benne.

2024 júniusában azoknak a gyerekeknek kell találkozniuk a logopédussal, akik 2018. 09.01, illetve          2019.06.01 között töltötték az ötödik születésnapjukat.

2024 szeptemberében azoknak a gyerekeknek kell találkozniuk a logopédussal, akik 2019. 06.01,

            illetve 2019.08.31 között töltötték az ötödik születésnapjukat.

A szűrővizsgálat két fontos részből áll:

  • a gyermek beszédének megfigyeléséből: amikor a beszéd egyéni sajátosságait, az esetleg előforduló beszédhibákat figyeli a logopédus
  • a gyermek nyelvi rendszerének megfigyeléséből: amikor egyszemélyes helyzetben, egy előre kidolgozott, sztenderdizált feladatsor kerül megoldásra.

A szűrővizsgálat eredményéről a logopédus 2024 szeptemberében írásban tájékoztatja a szűrővizsgálaton részt vett valamennyi gyermek szülőjét.

A szűrést követően, előre egyeztetett időpontban, fogadó óra keretében, minden érdeklődő szülő megtekintheti a gyermeke által kitöltött feladatokat.

A szűrés pontos időpontjáról, a fogadó órák szervezéséről az óvodai csoportok faliújságján fognak a szülők pontos tájékoztatást kapni!