Események

 IX. 22. Kerékpáros nap

2018. III. 15. 
"Lendül a kardjuk csillan a lapja, bátor huszárok készülnek harcba.."

marc1521Nemzeti ünnepünkre 1848. március 15.re való emlékezés már az óvodáskorú gyermekek nevelésében is megjelenik. A 3-4 éves korúak még csak a nemzeti lobogó színeivel, lovacskázó játékokkal, az idősebbek már a várépítéssel, huszár kellékekkel, versekkel, toborzó dalokkal ismerkedtek. Az ünnep szimbólumai megjelentek a vizuális tevékenységekben, mesékben, énekes és mozgásos játékokban is. Nagyobb csoportjaink változatos programokkal színesítették a heti tevékenységeket, felkeresték a városban található nevezetességeket, a Petőfi szobrot, a Halesz parkban lévő emlékművet, a Bory várat, a Dinnyési Várparkot,  volt csoportunk aki  a Helységtörténeti Emlékgyűjtemény múzeumi foglalkozásán vett részt, volt aki az Állománygyűlésen. Március 14.én  nagycsoportosaink vendégül látva a kisebbeket, ünneplő ruhában, kokárdával a szívük fölött idézték fel a múltban történteket. Béndek Adrienn-óvodapedagógus
Képek