Események

 IX. 22. Kerékpáros nap

2017. III. 14.
Nemzeti ünnepünk, Március 15.e

marc1531

Nemzeti ünnepünkre 1848. március 15.re való emlékezés már az óvodáskorú gyermekek nevelésében is megjelenik. A 3-4 éves korúak még csak a nemzeti lobogó színeivel, lovacskázó játékokkal, az idősebbek már a várépítéssel, huszár kellékekkel, versekkel, toborzó dalokkal ismerkedtek. Az ünnep szimbólumai megjelentek a vizuális tevékenységekben, mesékben, énekes és mozgásos játékokban is. Nagycsoportosaink felkeresték a városban található nevezetességeket, a Petőfi szobrot, a Halesz parkban lévő emlékművet, illetve a Helységtörténeti Emlékgyűjtemény múzeumi foglalkozásán is járt csoportunk. Március 14.én óvodásaink ünneplő ruhában, kokárdával a szívük fölött idézték fel a múltban történteket. Béndek Gáborné-óvodaigazgató
Képek